Waarom een nieuwe hagada?

‘De Brede Hagada’ is bedoeld als een aanvulling op het huidige aanbod van hagadot, met ‘toegankelijkheid’ en ‘gebruiksvriendelijkheid’ als sleutelwoorden.

Pesach is bij uitstek een geschikt feest om verder te komen in de al dan niet religieuze zoektocht naar de joodse identiteit. De seder is een smeltkroes van vele joodse gebruiken, cultuur en geschiedenis, waarbij de hagada ons als het ware door de seder heen loodst. Het is tegelijkertijd spoorboekje, filmscript, zangbundel en gebedenboek. Juist om die reden is het ook eenvoudig om erin te verdwalen, want maar weinigen zullen voor Pesach uitgebreid de route in de hagada bestuderen. Een goede hagada is dan ook toegankelijk, gemakkelijk en uniform in gebruik, maar moet ook recht doen aan het leerpotentieel van de avond: zowel voor beginners als voor diegenen die hun leven lang al elk jaar Pesach vieren en ook als ze samen aan tafel zitten. Zo’n hagada was nog niet beschikbaar in het Nederlands. Pesach 2011 verscheen De Brede Hagada. Deze is in 2015 herdrukt.